Ytbehandlingar

Lär dig mer om olika ytbehandlingar för trägolv

Lack

Vad gör behandlingen för trägolvet?

Golvlack är lagerbyggande och lägger sig ovanpå träet och skapar på så sätt en skyddande yta.

Vilka trägolv kan behandlas med lack?

Nästan alla typer av trägolv kan behandlas med lack. För körsbär eller kemiskt behandlat trä, t ex stabiliserad brunbok, är hårdvaxolja ett bättre alternativ.

Skydd/slitstyrka

Lack är det mest slitstarka alternativet när det gäller att ytbehandla trägolv. Eftersom lacken skapar en skyddande film på träet är det lacken som slits och nöts, inte själva träet. Lacker finns i en mängd olika varianter anpassade efter hur mycket slitage ett golv utsätts för, ett sovrum behöver inte en lika slitstark lack som t ex ett köpcentra.

Utseende/känsla

Ett lackat golv kan fås i olika utföranden beroende på vad för känsla som eftersträvas. Till skillnad mot olja och hårdvaxolja kan dagens lacker ge intrycket av att träet är helt obehandlat men de kan också ge en mörkare infärgning om så önskas. Du kan även välja olika glansgrad, alltifrån extramatt till blankt. De flesta lacker gulnar inte i sig själv, men de kan inte hindra träet från att gulna. Välj en lack med icke-gulnande egenskaper så bevaras det nyslipade intrycket längre. Ska du lackera ditt trägolv kan du även välja att först pigmentera det, vilket öppnar upp för oändligt mycket kreativitet!
Vanligtvis kombineras en grundlack med en topplack (men inte alla topplacker kräver att en grundlack används). Det är grundlacken som färgar in trägolvet medan topplacken kan ge ytan olika glans, allt från extra matt till blank.

Underhåll

Ett lackerat golv kräver minst underhåll av de olika alternativet till ytbehandling. Du kommer långt med att hålla undan grus och damm med torrmopp/dammsugare och rengöring med fuktad mopp vid behov. Tillsätt ett lätt alkaliskt rengöringsmedel till skurvattnet. Skulle golvet bli mycket repat så kan en underhållslack eller polish användas. Så länge slitaget inte nått ner till trären yta kan golvet slipas lätt och ett nytt lager skyddande lack appliceras. I många fall finns det även möjlighet att lacka över ytan, utan att den behöver slipas ner till rent trä. Då mellanslipas ytan lätt och ett nytt lager lack appliceras.

Fördelar

 • Fungerar som ett extra slitskikt - slitaget sker på lacken inte på träet
 • Få underhållsinsatser
 • Lackerade golv är lätta att städa
 • Ingen efterbehandling behövs när sista lagret lack är lagt
 • Finns möjlighet att vara väldigt kreativ om golvet pigmenteras innan det lackeras

Nackdelar

 • Tryckskador och repor kan inte punktrepareras på samma sätt som de kan hos ett oljat eller hårdvaxoljat golv.
 • För att reparera en större skada i ett lackerat golv måste det oftast slipas ner till trärent och lackas om. I undantagsfall, till exempel om ett trägolv får en skada när det är relativt nybehandlat kan skadan punkrepareras utan att en färgskillnad upp står mot resten av golvet.
 • Fukt som tränger ner under lacken hittar inte ut igen och kan skapa fula märken i golvet

Hur behandlas golvet med lack?

Lack kan appliceras med roller, spackel eller pensel. Det är olika från lack till lack vilket verktyg som rekommenderas. GBR (Golvbranschen, branschorganisationen för golvläggare) rekommenderar att minst tre lager lack appliceras för att uppnå en slitstark och slät yta. T ex kan ett lager grundlack och två lager topplack appliceras. Innan applicering ska golvet vara slipat till trärent.

Miljö/säkerhet

Dagens vattenburna lacker innehåller generellt sett en låg mängd lösningsmedel, oftast mellan 4-10%. Gällande emissioner så släpper lacker betydligt mindre än oljor och hårdvaxoljor. Vissa lacker klarar de allra tuffaste emissionsgränserna som finns till exempel EC1.

Hårdvaxolja

Vad gör behandlingen för trägolvet?

Hårdvaxolja impregnerar träet samtidigt som den skapar en skyddande yta. Ett mellanting mellan olja och lack kan en säga.

Vilka trägolv kan behandlas med hårdvaxolja?

Nästan alla typer av trägolv kan behandlas med hårdvaxolja. Försiktighet skall iakttas vid behandling av tropiska träslag på vilka hårdvaxoljan kan ha svårt att härda.

Skydd/slitstyrka

Hårdvaxolja har hög slitstyrka och skapar ett bra skydd mot vatten och spill. Jämfört med olja tål den vätska mycket bättre, men jämfört med lack tål hårdvaxoljan lösningsmedel och starka rengöringsmedel sämre. Passar väldigt bra i kök och hall där slitaget är större än i t ex vardagsrum.

Utseende/känsla

Hårdvaxoljade trägolv påminner till utseendet om oljade trägolv. Hårdvaxolja finns i olika glansgrader. Med en matt hårdvaxolja ser golvet nästan obehandlat ut medan en sidenmatt yta gör golvet lite glansigare. Hårdvaxolja kan kombineras med pigmenterad olja för att ge träet en annan nyans.

Underhåll

Ett hårdvaxoljat golv ska underhållas med jämna mellanrum. Hur ofta beror på slitage, men i hemmiljö ca vart tredje år.

Fördelar

 • Framhäver träets naturliga struktur samtidigt som den tränger in i porerna och ger en tålig yta.
 • Det går att fräscha upp ytan med underhållsvax, eller så kan ett nytt lager hårdvaxolja appliceras utan att hela golvet behöver slipas om.
 • Om golvet skadas kan det slipas om och behandlas igen på det skadade området utan att det blir påtagliga skillnader i färg.

Nackdelar

 • Hårdvaxolja innehåller generellt sett större mängd lösningsmedel än golvoljor och lack. Tänk därför på att vädra ut ordentligt efter behandling. Hårdvaxolja kräver mindre underhåll än olja men mer än lack.
 • Gulnar, dock ej påtagligt tack vare den mörka infärgningen. Viss gulning förekommer i kombination med vita oljor/betser.

Hur behandlas golvet med hårdvaxolja?

Hårdvaxolja appliceras i två mycket tunna lager med roller eller pensel avsedd för ändamålet och poleras med polermaskin. Olja tillförs till golvet är mättat.

Miljö/säkerhet

Hårdvaxolja innehåller varierande mängd lösningsmedel allt mellan 10-60%, vanligtvis en typ utav nafta som kan ha en kraftig doft. Hårdvaxolja innehåller alkydolja och naturliga hartser som i reaktion men syre under härdning bildar aldehyder som kan vara irriterande för ögon och luftvägar. Regelbunden exponering kan vara allergiframkallande. Vanligtvis kan man känna en doft utav aldehyder de första två veckorna.

Olja

Vad gör behandlingen för trägolvet?

Olja tränger ner i träet och täpper till porerna och bildar på så vis ett skydd mot slitage, kemikalier och fukt samtidigt som det låter golvet andas.

Vilka trägolv kan behandlas med olja?

De allra flesta typer av obehandlade trägolv kan oljas, det gäller bara att hitta rätt olja till rätt golv. Oljade ytor tar till sig mer smuts än lackerade ytor därför kan det vara lämpligt att välja ek eller mörkare träslag för inoljning.

Skydd/slitstyrka

Hur mycket skydd oljan tillför till golvet beror på vilken sorts olja som används. För bästa skydd använd en 2-komponentsolja. Du kan dessutom lacka ovanpå Bonas 2-komponentsolja med någon av Bonas slitstarka golvlacker. Det ger golvet den varma infärgningen från oljan med ett extra skyddande lacklager. Det är lämpligt i till exempel kök där golvet utsätts för mycket väta.

En vanlig 1-komponentsolja tillför visst skydd till golvet, men tränger ner i träet och bildar inget skyddande lager såsom lack gör. Oljan ger ett bättre skydd än såpa, men inte ett lika bra skydd som lack. Om ytan poleras efter inoljning blir den tåligare och glansigare.

Utseende/känsla

Med olja får du ett varmt och levande trägolv. Olja framhäver träets färg och ådringen i träet. Det finns pigmenterade oljor så du kan ändra nyans på golvet och skapa en helt annan känsla i rummet.

Underhåll

Ett oljebehandlat golv måste underhållas med jämna mellanrum, särskilt i början för att snabbt uppnå en mättad och smutsavvisande yta. Hur ofta beror på slitagenivån men en fingervisning för nyoljade golv i hemmiljö är en gång per år och en gång vart tredje år för äldre oljade golv.

Fördelar

 • Mindre tryckskador och repor kan repareras om du tillför lite vatten.
 • Det går att fräscha upp ytan med polermaskin och ny olja, utan att hela golvet behöver slipas om.

Nackdelar

 • Underhållskrävande
 • Oljade golv kan ibland vara svårstädade
 • De bör städas ofta - då håller de sig fina längre

Hur behandlas golvet med olja?

Olja kan appliceras med gummiraka, stålspackel eller polermaskin. Golvet behandlas vanligtvis en eller två gånger för att träet ska bli mättat.

Miljö/säkerhet

Dagens golvoljor innehåller varierande mängd lösningsmedel allt mellan 10-60%, vanligtvis en typ utav nafta som kan ha en kraftig doft. Bonas oljor ligger dock ännu lägre med ett lösningsmedelsinnehåll på 2-4%. Olja innehåller alkydolja och naturliga hartser som i reaktion med syre under härdning bildar aldehyder som kan vara irriterande för ögon och luftvägar. Regelbunden exponering kan vara allergiframkallande. Vanligtvis kan man känna en doft utav aldehyder de första två veckorna efter golvet behandlats.

Såpa

Vad gör behandlingen för trägolvet?

Såpa tillför ingen skyddande yta på ett obehandlat trägolv utan en tålig yta byggs upp över tid, allt eftersom golvet såpaskuras och slits. Ju längre tid golvet behandlas desto hårdare och tåligare blir golvet. Det kallas för såpaskurade golv, eller kort och gott skurgolv.

Vilka trägolv kan behandlas med såpa?

Såpskurning funkar endast på furu- och grangolv. Ädelträ såsom ek och bok kan missfärgas av såpa eller så blir det svåra fläckar efter spill.

Skydd/slitstyrka

I början är ett såpat golv i princip oskyddat, vilket innebär att det är känsligt. Allt eftersom golvet såpaskuras byggs en skyddande yta upp under åren och till slut blir ytan motståndskraftig. Så det gäller att ha tålamod om golvet ska skuras med såpa.

Utseende/känsla

Träet blir varmt och levande, ett såpat golv blir vackrare med åren om det sköts på rätt sätt. Såpa kan kombineras med lut för att skapa ett ljusare golv.

Underhåll

Ett såpat golv ska underhållas när smutsen fastnar i golvet och det börjar bli svårt att få rent, det är ett tecken på att såpan försvunnit från golvet. I ett hem bör golvet såpas ca en gång per år, beroende på slitage. Ju oftare du våttorkar golvet desto snabbare behöver det såpas igen. Tillsätt lite golvsåpa i skurvattnet för att hela tiden tillföra lite såpa. Ett såpat golv är känsligare de första åren.

Fördelar

 • Mindre tryckskador och repor kan repareras om du tillför lite vatten.
 • Sköter du det såpade golvet ordentligt har du efter några år byggt upp en skyddande yta och skapat ett lättstädat vackert trägolv.

Nackdelar

 • Ett såpaskurat golv är i början väldigt känsligt för fett och fukt.
 • Underhållskrävande de första åren då golven regelbundet måste skuras med ny såpa för att bygga upp ytan.
 • I början är golvet väldigt tungt att städa och slitaget sker direkt på träet

Hur behandlas golvet med såpa?

Du skurar helt enkelt trägolvet med en grov borste, golvsåpa och vatten.

Miljö/säkerhet

Golvsåpa består utav förtvålad vegetabilisk olja och har liten miljöpåverkan.

Lut

Vad gör behandlingen för trägolvet?

Trä gulnar när det åldras men med lut motverkas gulningsprocessen och golvet bibehåller en ljus, vitgrå yta väsentligen längre. Idag finns två olika typer utav lut på marknaden, den traditionella luten som är starkt alkalisk och en nyare variant med lägre ph, som egentligen inte är en lut men som kan användas också på lövträd som ek och bok för att få samma effekt.

Vilka trägolv kan behandlas med lut?

Traditionell lut är avsedd för furu- och grangolv. Lövträlut kan användas på till exempel ek, bok och ask.

Skydd/slitstyrka

Lut tillför inte något skydd till golvet och måste därför kombineras med en skyddande ytbehandling som såpa, olja eller hårdvaxolja.

Utseende/känsla

Som sagt så motverkar lut golvets gulningsprocess och det behåller en ljus vitgrå karaktär. Med lut kan du skapa det klassiska skurgolvet, kombinera då lut och såpa.

Underhåll

Hur mycket det lutade golvet behöver underhållas beror på vilken ytbehandling du väljer att kombinera den med. Läs mer under respektive ytbehandling.

Hur behandlas golvet med lut

Lut appliceras med lutborste och när luten torkat poleras/slipas ytan med polermaskin.

Miljö/säkerhet

Traditionell lut vilken är frätande skall hanteras med försiktighet. Använd skyddshandskar. När luten torkat bildas en hård yta av kalk som måste slipas bort. När det sker är det viktigt att man använder andningsskydd för att inte andas in dammet.


Följ oss gärna för mer inspiration