Berger-Seidle L94 Cleaner

Berger-Seidle "L94 Cleaner" är ett vattenbaserat grundrengöringsmedel för lackade trägolv


Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

150,00 kr