Bona decking reviver 4L

 • Grovrengöring för trädäck
 • Förbrukning: maskinell 5-10m²/liter
 • Förbrukning: manuell 15-20m²/liter

 • Bona Decking Reviver är ett grovrengöringsmedel för både manuell rengöring samt rengöring med Bona Power Scrubber.

  Produkten kan användas för en djup rengöring av gamla gråa nersmutsade och/eller tidigare oljade trädäck av alla vanligt förekommande träslag utomhus.
  Produkten löser upp och tar bort gammal olja, alger samt bleker och fräschar upp träet, som får tillbaka sin ursprungliga lyster och ton.


  • Effektiv och säker för trädgården

  • Tvättar bort gammal olja, alger och nedbrutet trä

  • Färdig att använda

  pH-värde: Ca 11


  Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum i oöppnad orginalförpackning.
  Förbrukning: Manuell hantering: 15-20m²/liter Maskinell hantering: Blanda 20% i vatten. Åtgång: 5-10m²/liter
  Lagring/transport: Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport
  Säkerhet: Se separat säkerhetsdatablad.
  Avfall: Tomemballage kan återvinnas som hårdplast. Överblivet material lämnas till återvinningsstation.
  Innehåll: <5% non-ionic tensider
  Förpackning: 4 liters dunk

  produktdatablad

  säkerhetsdatablad

  249,00 kr